Dwarf‚DM‚PRA

 

 

Dwarf

DM

Co to PRA je a jak se projevuje:

PRA je vyšetření na dědíčná oční onemocnění. Vyšetření je nutné opakovat každý rok, protože se tato onemocnění mohou u jedínce objevit kdykoliv v průběhu života. Vyšetření vypovídá o stavu onemocnění v den vyšetření.

Výsledek může být: prosté, nejasné, není dočastně prosté, není prosté.

Jde o onemocnění oční sítnice, kdy dochází k postupnému odumírání buněk (které nejsou dostatečně zásobeny         živinami   z cévní pleteně), vystýlajících oční bulvu a odpovědných za příjem světelných paprsků. První klinické příznaky progresivní retinální atrofie jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti. Pes se hůře orientuje, naráží do překážek, zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka psa (při fotografování psovi výrazně svítí oči), zhoršuje se i periferní vidění psa. Poslední fáze je zakalení čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku. Terapie PRA neexistuje, proto jedinou cestou je kontrola populace s preferencí klinicky i geneticky zdravých zvířat.

 

 

TOPlist