DM

DEGENERATIVNÍ MYELOPATIE - DM

DM je progresivní neurodegenerativní onemocnění míchy. Rané stádium choroby se projevuje ubýváním bílé hmoty míšní, především v hrudní oblasti páteře. Dochází tak k postupnému narušování systému vedoucích signály z mozku do cílového místa a tedy ke zhoršené schopnosti ovládat zadní, a v pozdějším stádiu nemoci, i přední končetiny. Klinickým projevem u zvířat postižených tímto onemocněním je charakteristický styl chůze, který se projevuje ztrátou koordinace a rovnováhy.

Mezi další projevy patří inkontinence a postupné ochrnutí dýchacích svalů. Všechny změny provázející degenerativní myelopathii jsou nevratné a zhoršující se ve svém projevu. První příznaky nemoci lze pozorovat přibližně ve věku osmi let a celý proces může trvat až  tři roky, v případě, že majitel nesvolí k euthanázii zvířete. DM je bohužel v současnosti neléčitelná choroba, vždy končí smrtí zvířete.
Je třeba si uvědomit, že stejně jako pes prostý zmutovaného genu N/N, tak i pes, nesoucí jednu vadnou kopii genu N/DM(přenašeč) během svého života neonemocní! Z toho důvodu není v žádném případě nutné, a ani žádoucí, vyřazovat z chovu zvířata – přenašeče!!! N/DM
Ikdyž je výsledek DM/DM, podobně jako u dysplazie kyčelních kloubů (DKK), důležitou roli mohou hrát i podmínky vnějšího prostředí. Mezi významné faktory patří hmotnost psa, pracovní či sportovní zátěž a celkový zdravotní stav zvířete. Z tohoto důvodu nelze s absolutní jistotou prohlásit, u zvířat s oběmi poškozenými kopiemi , které zvíře bude zdravé a které nemocné. Nicméně u takovýchto jedinců je pravděpodobnost propuknutí choroby velmi vysoká.

Je třeba si uvědomit, že DM není chrobou novou, která se v plemeni projevuje v průběhu několika posledních let, ba naopak, DM vždy existovala. Často byly její projevy zaměňovány s projevy DKK.

                                   JEDNOTLIVÉ KOMBINACE VARIANT:

N/N     -  zvíře je naprosto zdravé bez zmutovaného genu,nikdy nebude mít ve vrhu postižené štěně.

N/DM  -  zvíře nese jeden zdrví a jeden zmutovaný gen. Zvíře je klinicky zdravé!

              Avšak výběr je omezen, pokud je N/DM druhý rodič MUSÍ být vždy N/N -  stohoto spojení bude zhruba 50%

              štěňat zdravých a 50% budou přenašeči.

              Pokud by byli oba N/DM - přenašeči, pak zhruba 25% jejich potomků bude zdravých a 50% budou přenašečí

              a 25% BUDE NEMOCNÝCH!

DM/DM - zvíře je nemocné a neměl by se používat dále v chovu.

              Pokud je jeden rodič DM/DM a druhý N/N, pak všechny štěňata budou PŘENAŠEČI.

              Je-li jeden z rodičů DM/DM nemocný a druhý  přenašeč, zhruba 50% budou PŘENAŠEČI a 50% NEMOCNÝCH

              Pokud oba rodiče budou DM/DM, VŠECHNA ŠTĚŇATA BUDOU NEMOCNÁ.

                                                                                                        ( použité informace z článku od ing.Danieli Čílové)

 

                                     formulář na DNA test DM             stránky Labloklin

 

 

 

 

 

 

TOPlist